Semua Fatwa Zakat Pendapatan di Malaysia Mengikut Negeri.

Zakat pendapatan sememangnya telah lama dibincangkan di Malaysia. Bermula dengan perbahasan tentang kewajipannya, sehinggalah perbincangan tentang sejauhmana ia dilaksanakan diterima masyarakat. Antara yang paling awal mengketengahkan isu zakat pendapatan adalah Prof. Madya Dr. Ab. Rashid Hj. Dail iaitu pada 13 April 1985 dalam sebuah program dinamakan Nadwah Zakat Negeri Kedah, anjuran Jabatan Zakat Negeri Kedah, di Sungai Petani.....