Prestasi Pungutan Zakat dan Soal Tadbir Urus

KAJIAN POLITIK UNTUK PERUBAHAN

Baru-baru ini, timbulnya pelbagai persoalan berhubung kecekapan dan integriti institusi zakat tanah air kesayangan kita, antaranya, sesetengah pihak zakat dikatakan tidak atau lambat memberi bantuan kepada golongan yang terdesak akibat kemiskinan, seperti apa yang berlaku kepada seorang janda yang dituduh murtad yang dicerita oleh Dr. Mohd Asri Zainul Abidin[1]. Birokrasi yang wujud di pusat-pusat zakat juga dikenal pasti sebagai salah satu perkara yang perlu ditangani[2][3]. Terdapat juga dakwaan bahawa wang zakat sebanyak RM32 ribu telah disalahgunakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan  (MAIWP) bagi membiayai yuran guaman Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Jamil Khir Baharom dan Ketua Pengarah Jawi, Datuk Che Mat Ali[4][5][6].

Oleh itu, banyak aspek berkenaan isu keberkesanan pengurusan zakat patut dikaji. Sementara kita menumpukan perhatian atas butir-butir agihan zakat, Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) telah menyemak statistik pungutan zakat. Kajian-kajian akademik yang dijalankan sebelum ini mendapati bahawa…

View original post 2,024 more words

Author: Abu Tariq

https://muhsinnorpaizin.com Abu Tariq Muhsin is a zakat officer for Zakat Centre of Federal Territory of Malaysia. A writer, researcher and publisher of various writing focusing on Zakat & Islamic studies.

One thought on “Prestasi Pungutan Zakat dan Soal Tadbir Urus”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s