Shared Research Paper: Zakat Perak Asas Kewajipan dan Amalan Di Malaysia

Kertas ini  merupakan satu kajian teks tentang pelaksanaan kutipan zakat perak di Malaysia khususnya bagi Wilayah Persekutuan. Anda boleh akses keseluruhan kertas kajian ini melalui paparan di bawah:

Secara umum, zakat boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat peribadi yang juga dikenali sebagai zakat badan ataupun zakat bulan Ramadan yang kewajipannya hanya pada bulan Ramadan sahaja. Manakala zakat harta terdiri daripada zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak, zakat wang simpanan, zakat saham, dan sebagainya yang jenisnya berkembang selaras dengan definisi dan pemilikan harta yang sentiasa berubah dalam sesuatu zaman.

Namun begitu, kertas kajian ini mengehadkan penelitian kepada zakat perak sahaja.

Logam perak ialah logam yang berharga dan berguna. Pada zaman dahulu, perak digunakan sebagai alat tukaran (wang) dalam urusan jual beli. Selain emas (dinar), masyarakat Arab menggunakan logam perak (dirham) sebagai medium mata wang utama dalam sistem ekonomi mereka.

Namun, kini perak dijadikan sebagai material yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Penempaan syiling perak tidak lagi dianggap sebagai wang, malah bertukar kegunaannya menjadi alat simpanan nilai dan pelaburan apabila didagangkan pada setiap hari dalam pasaran komoditi antarabangsa.

Secara ringkasnya kertas ini  merupakan satu kajian teks tentang pelaksanaan kutipan zakat perak di Malaysia khususnya bagi Wilayah Persekutuan. Anda boleh akses keseluruhan kertas kajian ini melalui paparan di bawah:

 

* Visit my Academia page for more Research Paper @ here: https://zakat.academia.edu/MuhsinNorPaizin

Author: Abu Tariq

https://muhsinnorpaizin.com Abu Tariq Muhsin is a zakat officer for Zakat Centre of Federal Territory of Malaysia. A writer, researcher and publisher of various writing focusing on Zakat & Islamic studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s