Zakat

Berkurangkah Harta Jika Berzakat?

Ibadah zakat ini amat penting bagi setiap muslim yang tahu tentang kewajipannya. Harta yang kita zakatkan akan menjadi berkat dan bersih serta menjadi tabungan saham akhirat kita nanti. Harta yang kita miliki hanya perlu 2.5% bagi tujuan zakat dan bagi 97.5% merupakan peruntukan yang agak besar dan selesa untuk sendiri bagi kegunaan atau diperkembangkan...

Ibadah zakat ini amat penting bagi setiap muslim yang tahu tentang kewajipannya. Harta yang kita zakatkan akan menjadi berkat dan bersih serta menjadi tabungan saham akhirat kita nanti. Harta yang kita miliki hanya perlu 2.5% bagi tujuan zakat dan bagi 97.5% merupakan peruntukan yang agak besar dan selesa untuk sendiri bagi kegunaan atau diperkembangkan.

Sehubungan itu, menjadi tanggungjawab individu untuk menyucikan sumber rezeki yang diberikan oleh Allah SWT sekaligus mereka yang melunaskan zakatnya, hati dan jiwa akan menjadi bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya juga akan bertambah. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam Surah at-Taubah ayat 103 (yang bermaksud):

“Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

Pelaksanaan ibadah zakat ini bertujuan mendidik individu bersikap ringan tulang untuk membantu golongan yang amat memerlukan. Oleh itu, ganjaran telah dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka yang bersikap ringan tulang dalam melaksanakan kewajipan mereka dalam ibadah zakat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surah al-Baqarah ayat 261 (yang bermaksud):

“Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.”

Berdasarkan ayat di atas secara jelas menunjukkan dengan berzakat harta seseorang itu akan tumbuh dan berkembang tidak hanya di akhirat bahkan juga di dunia ini. Rasulullah SAW ada menjelaskan bahawa orang yang mengeluarkan zakat akan terhindar dari segala bahaya dan musibah. Seterusnya, zakat dapat menyucikan diri seseorang dari pelbagai kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi pemurah, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan dapat mengikis sifat bakhil dan kedekut. Akhirnya terciptalah suasana ketenangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Yang kaya dapat membantu yang kurang berkemampuan.

Oleh yang demikian, kita hendaklah bersyukur atas kurniaan rezeki yang melimpah-ruah kepada hamba-Nya. Konsep bersyukur dalam Islam tidak terhad kepada ucapan semata-mata, bahkan mesti dilahirkan dengan tingkah laku yang menunjukkan makna kesyukuran. Satu cara untuk menunjukkan perbuatan bersyukur atas pemilikan sejumlah harta yang dianugerahkan Allah SWT adalah dengan menginfaqkan harta kita pada jalan Allah SWT bagi menunaikan kewajipan berzakat.

Sumber gambar: rawpixel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: