Zakat

Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Zakat Perniagaan.

Harta perniagaan ialah apa sahaja yang diperniagakan atau disediakan untuk jual beli bagi tujuan mendapat keuntungan sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian semasa Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya.

Taken from https://facebook.com/myzakat/

Harta perniagaan ialah apa sahaja yang diperniagakan atau disediakan untuk jual beli bagi tujuan mendapat keuntungan sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian semasa Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya.

Zakat VS Cukai Korporat

 • Rebat atas Cukai Pendapatan – Semua pembayaran zakat boleh ditolak dari Cukai Pendapatan Individu berdasarkan Akta Cukai Pendapatan 1967 Seksyen 6A (3) pada tahun semasa.
 • Tolakan atas Cukai Korporat – Potongan cukai ke atas Zakat Perniagaan yang dibayar oleh Syarikat, Koperasi dan Badan Amanah, tertakluk kepada had maksimum 2.5% daripada Pendapatan Agregat.

Cara Pengiraan
Merujuk kepada harta perniagaan iaitu apa sahaja yang diperniagakan atau disediakan untuk jual beli bagi tujuan mendapat keuntungan sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya.

 • Kaedah 1: Modal Kerja (Working Capital)
  Sesuai bagi syarikat Berhad, Sendirian Berhad dan Koperasi.
 • Kaedah 2: Modal Berkembang (Growth Model)
  Sesuai bagi institusi kewangan dan perbankan Islam.
 • Kaedah 3: Bagi yang tiada sistem perakaunan khusus
  Perniagaan secara kecil-kecilan seperti pasar malam, pasar tani, restoran dan seumpamanya.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: