Tanggungjawab Orang Kaya

Hari ini, saat kita masih diberi kesempatan hidup, terlihat begitu jelas pemandangan-pemandangan muram bahkan menyedihkan…

Hari ini, saat kita masih diberi kesempatan hidup, terlihat begitu jelas pemandangan-pemandangan muram bahkan menyedihkan dari golongan fakir dan miskin dan mereka yang memerlukan sumbangan para dermawan. Ini adalah kerana masih ada segelintir orang kaya yang tidak menunaikan peranan mereka terhadap golongan miskin. Bahkan, tidak berlebihan untuk kita katakan bahawa mereka itu tidak menunaikan kewajipan terhadap diri mereka sendiri dan kewajipan terhadap harta yang mereka miliki.

Bagi kewajipan terhadap diri sendiri dan harta, golongan kaya itu tidak menyucikan diri dari berbagai dosa, tidak berzakat dan mengembangkan harta dengan cara mengeluarkan zakat, serta tidak menunaikan hak-hak orang fakir dan miskin. Sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah (yang bermaksud):

“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui” [Al-Quran, Surah At-Taubah (9): 103]

Salah satu kepentingan zakat bagi muzzakki (pembayar zakat) ialah untuk membersihkan jiwa dan menambah harta mereka. Sebahagian daripada harta mereka adalah hak milik orang-orang miskin, kerana Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada Mu’adz bin Jabal saat mengutus dia ke Yaman (yang bermaksud):

“Beritahu mereka, Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kembali kepada orang-orang miskin mereka.” [Sahih Baihaqi]

Berdasarkan sabda ini, golongan-golongan penerima zakat tidaklah berada di luar koridor zakat yang dipungut dari kaum berada untuk kemudian dikembalikan kepada kaum miskin dikalangan mereka juga.

Namun, sangat memilukan hati apabila masih keterdapatan pemandangan buruk dari orang-orang miskin dikalangan muslim, padahal mereka adalah golongan pertama yang berhak mendapat zakat. Mereka mengemis dan berlumba-lumba menghampiri tempat-tempat kotor dan sampah untuk sekadar mencari alas perut. Bukankah ini suatu pemandangan yang menyentuh dan mendesak kaum berada (kaya) untuk segera bertindak?

Pemandangan orang-orang fakir miskin seperti itu dan pemandangan-pemandangan mereka yang memerlukan bantuan lainnya secara jelas menunjukkan bahawa kaum berada tidak menunaikan kewajipan mereka terhadap orang-orang miskin. Ini adalah masalah serius yang harus kita renungkan secara mendalam.

Namun, disini harus kita fahami hakikat yang yang mendalam serta punca bagi permasalahan ini, bahawa di dalam harta orang-orang kaya semestinya terdapat juga 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Lebih dari itu, kemampuan untuk berzakat dan bersedekah sama sekali tidak sedikitpun merugikan dan mengurangi harta mereka.

Kerana itu, masalah ini bergantung kepada kesungguhan orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakat dan sedekah kepada golongan-golongan yang berhak yang telah ditentukan al-Quran untuk lapan (8) golongan, juga disebutkan dalam nas sunnah dan disepakati umat.

Realiti yang disebutkan ini secara tegas menunjukkan kelalaian kaum berada dan kaya terhadap hak-hak kaum miskin mereka. Disebut “kaum miskin mereka” kerana berdasarkan nas hadith sebelum ini.

Dengan kata lain, kaum miskin dinisbahkan kepada mereka, sedangkan perkataan”mereka” kembali kepada orang-orang kaya. Ia untuk menegaskan hak orang-orang miskin dan asnaf yang lain yang ada dalam harta orang-orang kaya serta tanggungjawab besar dan kewajipan mereka terhadap golongan asnaf.

Kita memohon kepada Allah SWT semoga kita diberi pertolongan dan hidayah menuju jalan yang lurus. Wallahualam.

Author: Abu Tariq

https://muhsinnorpaizin.com Abu Tariq Muhsin is a zakat officer for Zakat Centre of Federal Territory of Malaysia. A writer, researcher and publisher of various writing focusing on Zakat & Islamic studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s