Tanda Allah Sayang

Terdapat tiga tanda Allah Sayang kepada HambaNya…

Allah SWT berfirman: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” (Al-Quran, A-li’Imraan [3]:31).

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah katanya: Rasulullah saw bersabda: ‘Jika Allah mengasihi seseorang, Dia memanggil Jibril dengan mengatakan,’ Allah mengasihi si fulan dan si fulan; Wahai Jibril sayangi dia. ‘Dan buatlah pengumuman di kalangan penghuni syurga: “Allah mengasihi si fulan dan si fulan, dan oleh itu hendaklah kamu juga mengasihi dia, dan oleh itu semua penduduk syurga akan mengasihi dia, dan kemudian dia diberi kenikmatan di dunia.” (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim].

Terdapat tiga tanda Allah Sayang kepada HambaNya:

1 – Rajin Membaca Al-Quran

Abu Umamah meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda: “Bacalah Al-Quran (secara konsisten) kerana ia akan bertindak sebagai pengantara kepada pembaca pada hari Kiamat.” (Hadis riwayat Muslim).

Uthman meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: “Yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.” (Hadis riwayat Al-Bukhari).

‘Abdullah bin Mas’ud ra meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan memperoleh satu kebaikan dan balasannya akan sama dengan sepuluh amalan yang baik. Saya tidak mengatakan bahawa Alif Lam Meem adalah satu huruf, tetapi Alif adalah satu huruf, Lam adalah satu huruf dan Meem adalah satu huruf (yakni sama dengan tiga huruf).” (Hadis riwayat At-Tirmithi).

2 – Diberi Kemudahan untuk Mengingati Allah

Abu Huraira meriwayatkan: Rasulullah bersabda: “Seseorang yang membaca sesudah solat: ‘Sub-han-Allah’ (Maha Suci Allah) 33X, ‘Al-ham-du-lil-lah’ (Segala Puji Bagi Allah) 33X dan ‘Allah-hu Akbar’ (Allah Maha Besar) 33X, dan selesaikan bacaan ke seratus dengan bacaan ‘La illaha ila Allah wahdahu lasharikalah lahu-almulku walahu alhamdu wahuwa ‘ala kul shai in qadeer’ (“Tiada yang berhak disembah melainkan Allah dan Dia tidak mempunyai pasangan, kerana Dia adalah milik segala kerajaan dan semua pujian dan syukur adalah untuk Dia dan Dia Maha Perkasa”) akan mendapat pengampunan dosa-dosa (kecil), walaupun banyakya dosa itu seperti buih di lautan. (Hadis riwayat Muslim).

Abu Huraira meriwayatkan: Rasulullah bersabda: “Siapakah yang mengatakan ‘Subhan Allah wa bihamdi-hi’, seratus kali sehari, akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun mereka sama seperti buih di lautan.” (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Abu Musa meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya perbandingan orang yang mengingati (dan memuliakan Tuhannya) berbanding dengan orang yang tidak ingat kepada Tuhannya adalah sama seperti orang yang hidup dan yang mati.” (Hadis riwayat Al-Bukhari).

3 – Diberi Keberkatan dari Allah

Allah SWT berfirman (maksudnya): “Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.” (Al-Quran, Al-Ahzaab [33]:56).

‘Abdullah bin’ Amr bin Al-‘Aas meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda: “Sesiapa yang memohon doa kepada ku sekali, Allah akan menurunkan belas kasihan kepadanya sebanyak sepuluh kali.” [Hadis riwayat Muslim].

Author: Abu Tariq

https://muhsinnorpaizin.com Abu Tariq Muhsin is a zakat officer for Zakat Centre of Federal Territory of Malaysia. A writer, researcher and publisher of various writing focusing on Zakat & Islamic studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s